Opleiding en training


Omgaan met radioactiveit

Voorlichting loont.

De noodzaak van voorlichting blijkt uit vele vragen en ook controles die de overheid de afgelopen jaren liet uitvoeren. Het blijkt dat er nog veel verbeteringen nodig zijn om echt veilig met straling te kunnen werken. Met name het geven van voorlichting aan werknemers zal de risico’s in een aantal branches kunnen verkleinen. Perseus Advies en Projecten kan op uw locatie voorlichting verzorgen welke op maat gemaakt is voor uw werksituatie en vragen beantwoord van uw werknemers of u zelf.

Trainingen t.b.v. het meten van radioactieve stoffen.

Perseus Advies en Projecten geeft geen opleidingen tot stralingsdeskundige, dit is voorbehouden aan daartoe aangewezen en gecertificeerde instituten zoals het NRG, RTD etc. Wij verzorgen wel awareness trainingen of trainings-adviezen hoe om te gaan met meetapparatuur. Meten vereist nauwkeurig werken. Je moet de meetapparatuur goed kunnen aflezen en interpreteren. Het is nogal belangrijk welke conclusies je trekt uit je meting. (meten is weten, als je weet wat je meet)

In deze awareness trainingen is het mogelijk om in op de praktijk gerichte scenario’s goed te kunnen oefenen. Deze trainingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de daarvoor geldende en toepasselijke regelgeving. Hiermee wordt de bewustwording en het goed en veilig werken met radioactieve materialen weer op het gevraagde peil gebracht.

Trainingen voor brandweer personeel

De brandweer is belast met het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen, dit is immers één van de taken van de brandweer. Hieronder valt ook het optreden bij ongevallen met radioactieve stoffen. Omdat een ongeval met dergelijke stoffen in Nederland zelden voorkomt is de kennis over dit onderwerp niet altijd voldoende voorhanden bij brandweer personeel. Onze trainers en docenten hebben een ruime praktijk ervaring met radioactieve stoffen en het verzorgen van brandweer onderwijs. Onze stralingsdeskundige heeft voor verschillende korpsen bijscholingen verzorgd in het optreden bij ongevallen met radioactieve stoffen. Deze trainingen zijn niet alleen bedoeld voor bevelvoerders en officieren van dienst (OvD) maar ook voor manschappen is deze training en de achtergrond informatie van belang. Verder worden onze stralingsdeskundigen voor verschillende brandweer regio's en opleidingsbedrijven en oefencentra ingezet om bij de bevelvoerders opleiding dit onderwerp te verzorgen.