Meten van gevaarlijke stoffen

Wij kunnen u helpen bij het meten van een breed scala van gevaarlijke stoffen. Zowel het daadwerkelijk uitvoeren van metingen op locatie, maar ook het opzetten van protocollen en beleid op het gebied het meten van gevaarlijke gassen, dampen of ioniserende straling, vrijgeven van besloten ruimtes etc.

Bij werkzaamheden en productieprocessen kunnen onbedoeld voor de gezondheid schadelijke dampen, gassen of stof ontstaan. Vaak worden onvoldoende maatregelen genomen om een goede luchtkwaliteit te garanderen waar medewerkers in moeten werken.
Het veilige meten van gevaarlijke stoffen of de luchtkwaliteit waarin gewerkt wordt is essentieel, zodat u en uw medewerkers veilig een ruimte of besloten ruimtes kunnen betreden. Wij voeren de metingen voor uit op locatie en in ruimten waar uw medewerkers verblijven om de luchtkwaliteit te meten en eventuele gevaarlijke of ongewenste stoffen te detecteren en meetgegevens te interpreteren.
Het betreft het meten van zowel explosie gevaarlijke als toxische stoffen en zuurstof (Ex-Ox-Tox). Maar ook (ultra)fijnstof of ioniserende (radioactieve) straling behoren tot ons meetpalet.
Gasmeet trainingen worden door onze professionals gegeven bij u op locatie. Het gaat hierbij om Awareness, ExOxTox en LGK trainingen. Wilt u juist dat wij praktijk scenario's voor u en uw personeel uitvoeren, neem dan contact met ons op.
Deze trainingen zijn bij uitstek geschikt voor het trainen van, brandweer korpsen, scheepsbemanningen, gasmeetkundigen en mensen die de opleiding EX-OX-TOX hebben gevolgd. De trainingen worden gedaan aan de hand van verschillende realistische meetscenario’s.