Integrale veiligheid


Is veilig, veilig genoeg voor U?

Veiligheid is net zo belangrijk als water, eten en een dak boven het hoofd.

Het staat hoog op de agenda bij bijna iedereen. Iedereen wil immers de veiligheid zo goed mogelijk waarborgen. Op straat, in een bedrijf, bij een groot evenement of op een schip is er niet één persoon of afdeling verantwoordelijk voor de veiligheid, het zijn altijd alle betrokken partijen. Regelgevend, uitvoerend, management en werknemer. In het verleden werden veiligheidsoplossingen vaak door één enkele betrokken partij aangedragen of opgelegd. Vaak met het gevolg dat daarmee het draagvlak onder alle betrokkenen niet altijd even groot was. Juist omdat veiligheidsproblemen doorgaans niet van een zijde opgelost kunnen worden, werkt een integraal veiligheidskundige op een constructieve manier samen met diverse bedrijven, afdelingen, personen, organisaties en overheid op het gebied van veiligheid. Veiligheid beperkt zich niet tot het maken van een goedgekeurd veiligheidsplan, het wachtwoord op je computer, een bewaakte opslagplaats, een meting of een deur die op slot gaat. Het draagt allemaal bij aan een veilige werk en leefomgeving en een reductie van ongewenst financieel verlies. Het belang van de onderlinge afstemming is het werkterrein van een integraal veiligheidskundige.

Voor ieder thema geldt dat de organisatie vijf processtappen doorloopt: risicomanagement, beleid, organisatie, bewustzijn en continuïteit. Wij kunnen u helpen, o.a door middel van veiligheidstrainingen.

Waarom Integrale Veiligheid?
Veiligheid staat hoog op de politieke agenda.
Complexiteit van veiligheidsvraagstukken neemt toe.
Veel betrokken organisaties in beperkte omgeving.
Kosten beheersing en voorkomen dubbel werk.
Groot draagvlak en begrip creëren