Welkom bij Perseus

Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in integrale veiligheidsoplossingen.

Bij veiligheidsvraagstukken zijn vaak meerdere partijen betrokken en spelen er vele belangen.

Wij helpen u aan een integraal veiligheidsadvies dat kan rekenen op een breed draagvlak bij alle betrokken partijen.

Door een integrale aanpak proberen wij met u alle facetten van veiligheid in uw organisatie bijeen te brengen.

Gezamenlijk trachten we te komen tot een aanpak naar een veiligere werkomgeving.

Om awareness (het besef van een keuze bij mensen) te ontwikkelen, als basis voor verdere medewerking en samenwerking. En om vervolgens duurzame steun te verwerven voor een plan of idee. Wij hebben ons gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:

- Integrale veiligheidsoplossing in kleine en middelgrote bedrijven
- Meten van gevaarlijke stoffen
- Adviseren bij bedrijfsveiligheids vraagstukken
- Adviseren brandveiligheid
- Bedrijfsveiligheidsopleidingen

Maar onze kennis is niet beperkt tot bovenstaande aandachtsgebieden. Ook voor andere onderwerpen kunt u bij ons terecht.